German Football League

Leaders


 

Team Statistics

 

SCORING OFFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Points Avg/G
1. Schw.Hall Unicorns 16 109 7 82 3 0 1 765 47.8
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 79 11 67 1 0 1 578 34.0
3. Dresden Monarchs 14 53 11 44 2 0 3 405 28.9
4. Moenchengl.Mavericks 16 59 12 39 4 0 1 439 27.4
5. Marburg Mercenaries 14 52 8 42 2 0 0 382 27.3
6. Berlin Adler 15 54 7 48 1 0 0 395 26.3
7. Duesseldorf Panther 16 53 7 45 1 0 0 386 24.1
8. Stuttgart Scorpions 14 43 11 38 1 1 0 333 23.8
9. Wiesbaden Phantoms 13 33 3 24 5 0 0 241 18.5
10. Munich Cowboys 15 34 9 25 0 0 3 262 17.5
11. Braunschweig FFC 14 30 5 25 0 1 0 222 15.9
12. Saarland Hurricanes 13 28 2 10 4 0 1 194 14.9
13. Plattling Bl.Hawks 11 23 1 8 4 0 0 157 14.3
14. Assindia Cardinals 14 23 3 11 2 0 0 162 11.6
 
SCORING DEFENSE G TD FG XPT 2XP DXP Saf Points Avg/G
1. Dresden Monarchs 14 32 4 25 2 0 2 237 16.9
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 41 7 28 2 0 0 299 17.6
3. Marburg Mercenaries 14 36 3 25 1 1 0 254 18.1
4. Moenchengl.Mavericks 16 41 5 26 2 1 2 297 18.6
5. Munich Cowboys 15 42 11 33 1 0 1 322 21.5
6. Schw.Hall Unicorns 16 49 4 38 2 0 0 348 21.8
7. Braunschweig FFC 14 38 16 31 2 0 0 311 22.2
8. Duesseldorf Panther 16 49 9 41 1 0 0 364 22.8
9. Berlin Adler 15 49 5 38 1 0 0 349 23.3
10. Saarland Hurricanes 13 48 6 29 3 0 1 343 26.4
11. Stuttgart Scorpions 14 52 7 31 7 0 0 378 27.0
12. Wiesbaden Phantoms 13 50 7 41 2 0 0 366 28.2
13. Assindia Cardinals 14 73 8 62 2 0 2 532 38.0
14. Plattling Bl.Hawks 11 73 5 60 2 0 2 521 47.4
 
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Schw.Hall Unicorns 16 2017 5493 941 7510 8.0 103 469.4
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 2672 4153 878 6825 7.8 78 401.5
3. Duesseldorf Panther 16 1954 3221 832 5175 6.2 51 323.4
4. Marburg Mercenaries 14 1883 2490 679 4373 6.4 50 312.4
5. Moenchengl.Mavericks 16 2263 2694 859 4957 5.8 51 309.8
6. Berlin Adler 15 1970 2585 754 4555 6.0 51 303.7
7. Stuttgart Scorpions 14 2091 2117 796 4208 5.3 43 300.6
8. Dresden Monarchs 14 2490 1593 723 4083 5.6 49 291.6
9. Wiesbaden Phantoms 13 1512 1920 680 3432 5.0 31 264.0
10. Munich Cowboys 15 1737 1838 821 3575 4.4 29 238.3
11. Braunschweig FFC 14 1064 1965 723 3029 4.2 27 216.4
12. Plattling Bl.Hawks 11 31 2266 631 2297 3.6 21 208.8
13. Saarland Hurricanes 13 933 1522 618 2455 4.0 26 188.8
14. Assindia Cardinals 14 1241 1364 740 2605 3.5 19 186.1
 
TOTAL DEFENSE G Rush Pass Plays Yards Avg/P TD Avg/G
1. Marburg Mercenaries 14 784 2406 671 3190 4.8 33 227.9
2. Dresden Monarchs 14 1187 2028 723 3215 4.4 30 229.6
3. Moenchengl.Mavericks 16 1697 2010 824 3707 4.5 35 231.7
4. Munich Cowboys 15 1303 2586 804 3889 4.8 38 259.3
5. Kiel Bal.Hurricanes 17 2190 2236 857 4426 5.2 39 260.4
6. Braunschweig FFC 14 1645 2096 753 3741 5.0 35 267.2
7. Saarland Hurricanes 13 1604 2321 628 3925 6.2 44 301.9
8. Schw.Hall Unicorns 16 1563 3331 921 4894 5.3 48 305.9
9. Stuttgart Scorpions 14 1531 2818 752 4349 5.8 49 310.6
10. Berlin Adler 15 1768 2894 831 4662 5.6 48 310.8
11. Duesseldorf Panther 16 2251 2848 857 5099 5.9 46 318.7
12. Assindia Cardinals 14 2587 2497 743 5084 6.8 65 363.1
13. Wiesbaden Phantoms 13 1627 3096 779 4723 6.1 50 363.3
14. Plattling Bl.Hawks 11 2121 2054 532 4175 7.8 69 379.5
 
RUSHING OFFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Dresden Monarchs 14 494 2490 5.0 30 177.9
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 469 2672 5.7 24 157.2
3. Stuttgart Scorpions 14 496 2091 4.2 23 149.4
4. Moenchengl.Mavericks 16 468 2263 4.8 27 141.4
5. Marburg Mercenaries 14 378 1883 5.0 25 134.5
6. Berlin Adler 15 407 1970 4.8 27 131.3
7. Schw.Hall Unicorns 16 417 2017 4.8 38 126.1
8. Duesseldorf Panther 16 443 1954 4.4 21 122.1
9. Wiesbaden Phantoms 13 372 1512 4.1 10 116.3
10. Munich Cowboys 15 481 1737 3.6 14 115.8
11. Assindia Cardinals 14 472 1241 2.6 12 88.6
12. Braunschweig FFC 14 326 1064 3.3 7 76.0
13. Saarland Hurricanes 13 299 933 3.1 10 71.8
14. Plattling Bl.Hawks 11 178 31 0.2 0 2.8
 
RUSHING DEFENSE G Att Yards Avg. TD Yards/G
1. Marburg Mercenaries 14 307 784 2.6 11 56.0
2. Dresden Monarchs 14 385 1187 3.1 12 84.8
3. Munich Cowboys 15 403 1303 3.2 15 86.9
4. Schw.Hall Unicorns 16 421 1563 3.7 15 97.7
5. Moenchengl.Mavericks 16 450 1697 3.8 19 106.1
6. Stuttgart Scorpions 14 354 1531 4.3 20 109.4
7. Braunschweig FFC 14 481 1645 3.4 17 117.5
8. Berlin Adler 15 443 1768 4.0 20 117.9
9. Saarland Hurricanes 13 353 1604 4.5 18 123.4
10. Wiesbaden Phantoms 13 399 1627 4.1 13 125.2
11. Kiel Bal.Hurricanes 17 453 2190 4.8 24 128.8
12. Duesseldorf Panther 16 500 2251 4.5 18 140.7
13. Assindia Cardinals 14 430 2587 6.0 30 184.8
14. Plattling Bl.Hawks 11 321 2121 6.6 36 192.8
 
PASS OFFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Schw.Hall Unicorns 16 355 524 5 67.7 5493 10.5 65 343.3
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 267 409 12 65.3 4153 10.2 54 244.3
3. Plattling Bl.Hawks 11 248 453 21 54.7 2266 5.0 21 206.0
4. Duesseldorf Panther 16 216 389 20 55.5 3221 8.3 30 201.3
5. Marburg Mercenaries 14 189 301 10 62.8 2490 8.3 25 177.9
6. Berlin Adler 15 194 347 13 55.9 2585 7.4 24 172.3
7. Moenchengl.Mavericks 16 202 391 9 51.7 2694 6.9 24 168.4
8. Stuttgart Scorpions 14 143 300 11 47.7 2117 7.1 20 151.2
9. Wiesbaden Phantoms 13 143 308 15 46.4 1920 6.2 21 147.7
10. Braunschweig FFC 14 191 397 22 48.1 1965 4.9 20 140.4
11. Munich Cowboys 15 160 340 25 47.1 1838 5.4 15 122.5
12. Saarland Hurricanes 13 147 319 9 46.1 1522 4.8 16 117.1
13. Dresden Monarchs 14 122 229 8 53.3 1593 7.0 19 113.8
14. Assindia Cardinals 14 120 268 23 44.8 1364 5.1 7 97.4
 
PASS DEFENSE G Comp Att Int   Pct. Yards Avg. TD Avg/G
1. Moenchengl.Mavericks 16 165 374 16 44.1 2010 5.4 16 125.6
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 192 404 21 47.5 2236 5.5 15 131.5
3. Dresden Monarchs 14 181 338 14 53.6 2028 6.0 18 144.9
4. Braunschweig FFC 14 149 272 9 54.8 2096 7.7 18 149.7
5. Marburg Mercenaries 14 203 364 16 55.8 2406 6.6 22 171.9
6. Munich Cowboys 15 200 401 14 49.9 2586 6.4 23 172.4
7. Duesseldorf Panther 16 199 357 16 55.7 2848 8.0 28 178.0
8. Assindia Cardinals 14 166 313 18 53.0 2497 8.0 35 178.4
9. Saarland Hurricanes 13 164 275 12 59.6 2321 8.4 26 178.5
10. Plattling Bl.Hawks 11 130 211 2 61.6 2054 9.7 33 186.7
11. Berlin Adler 15 224 388 14 57.7 2894 7.5 28 192.9
12. Stuttgart Scorpions 14 236 398 16 59.3 2818 7.1 29 201.3
13. Schw.Hall Unicorns 16 265 500 27 53.0 3331 6.7 33 208.2
14. Wiesbaden Phantoms 13 223 380 8 58.7 3096 8.1 37 238.2
 
PASS EFFICIENCY G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Schw.Hall Unicorns 16 355 524 5 67.7 5493 65 194.8
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 267 409 12 65.3 4153 54 188.3
3. Marburg Mercenaries 14 189 301 10 62.8 2490 25 153.0
4. Duesseldorf Panther 16 216 389 20 55.5 3221 30 140.2
5. Berlin Adler 15 194 347 13 55.9 2585 24 133.8
6. Dresden Monarchs 14 122 229 8 53.3 1593 19 132.1
7. Moenchengl.Mavericks 16 202 391 9 51.7 2694 24 125.2
8. Stuttgart Scorpions 14 143 300 11 47.7 2117 20 121.6
9. Wiesbaden Phantoms 13 143 308 15 46.4 1920 21 111.6
10. Plattling Bl.Hawks 11 248 453 21 54.7 2266 21 102.8
11. Saarland Hurricanes 13 147 319 9 46.1 1522 16 97.1
12. Braunschweig FFC 14 191 397 22 48.1 1965 20 95.2
13. Munich Cowboys 15 160 340 25 47.1 1838 15 92.3
14. Assindia Cardinals 14 120 268 23 44.8 1364 7 79.0
 
PASS DEFENSE EFFIC. G Comp Att Int   Pct. Yards TD Effic.
1. Moenchengl.Mavericks 16 165 374 16 44.1 2010 16 94.8
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 192 404 21 47.5 2236 15 95.9
3. Dresden Monarchs 14 181 338 14 53.6 2028 18 113.2
4. Munich Cowboys 15 200 401 14 49.9 2586 23 116.0
5. Schw.Hall Unicorns 16 265 500 27 53.0 3331 33 119.9
6. Marburg Mercenaries 14 203 364 16 55.8 2406 22 122.4
7. Braunschweig FFC 14 149 272 9 54.8 2096 18 134.7
8. Stuttgart Scorpions 14 236 398 16 59.3 2818 29 134.8
9. Berlin Adler 15 224 388 14 57.7 2894 28 137.0
10. Duesseldorf Panther 16 199 357 16 55.7 2848 28 139.7
11. Assindia Cardinals 14 166 313 18 53.0 2497 35 145.4
12. Saarland Hurricanes 13 164 275 12 59.6 2321 26 153.0
13. Wiesbaden Phantoms 13 223 380 8 58.7 3096 37 155.0
14. Plattling Bl.Hawks 11 130 211 2 61.6 2054 33 193.1
 
KICKOFF RETURNS G No. Yards TD Avg.
1. Moenchengl.Mavericks 16 53 1218 0 23.0
2. Dresden Monarchs 14 44 947 3 21.5
3. Stuttgart Scorpions 14 59 1262 0 21.4
4. Kiel Bal.Hurricanes 17 53 1103 0 20.8
5. Marburg Mercenaries 14 42 804 0 19.1
6. Munich Cowboys 15 67 1273 0 19.0
7. Wiesbaden Phantoms 13 63 1184 0 18.8
8. Braunschweig FFC 14 61 1073 0 17.6
9. Assindia Cardinals 14 70 1225 2 17.5
10. Berlin Adler 15 62 1079 1 17.4
11. Saarland Hurricanes 13 56 931 0 16.6
12. Schw.Hall Unicorns 16 56 868 1 15.5
13. Duesseldorf Panther 16 61 932 0 15.3
14. Plattling Bl.Hawks 11 69 1038 1 15.0
 
PUNT RETURN AVG G No. Yards TD Avg.
1. Munich Cowboys 15 25 431 3 17.2
2. Wiesbaden Phantoms 13 12 183 1 15.2
3. Plattling Bl.Hawks 11 5 68 0 13.6
4. Schw.Hall Unicorns 16 16 176 2 11.0
5. Berlin Adler 15 15 156 0 10.4
6. Moenchengl.Mavericks 16 21 204 3 9.7
7. Kiel Bal.Hurricanes 17 26 252 1 9.7
8. Saarland Hurricanes 13 12 106 0 8.8
9. Dresden Monarchs 14 23 192 0 8.3
10. Assindia Cardinals 14 17 139 0 8.2
11. Duesseldorf Panther 16 11 88 0 8.0
12. Stuttgart Scorpions 14 10 73 0 7.3
13. Braunschweig FFC 14 27 187 0 6.9
14. Marburg Mercenaries 14 18 113 0 6.3
 
INTERCEPTIONS G No. Yards TD Avg.
1. Schw.Hall Unicorns 16 27 414 2 15.3
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 21 247 0 11.8
3. Assindia Cardinals 14 18 192 1 10.7
4. Duesseldorf Panther 16 16 241 1 15.1
5. Moenchengl.Mavericks 16 16 119 1 7.4
6. Stuttgart Scorpions 14 16 190 0 11.9
7. Marburg Mercenaries 14 16 183 1 11.4
8. Dresden Monarchs 14 14 183 1 13.1
9. Berlin Adler 15 14 236 1 16.9
10. Munich Cowboys 15 14 240 2 17.1
11. Saarland Hurricanes 13 12 190 1 15.8
12. Braunschweig FFC 14 9 132 2 14.7
13. Wiesbaden Phantoms 13 8 80 0 10.0
14. Plattling Bl.Hawks 11 2 137 1 68.5
 
PUNTING G No. Yards Avg/P Ret. Avg. TB Net/P
1. Wiesbaden Phantoms 13 46 1883 40.9 50 1.1 5 37.7
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 36 1292 35.9 61 1.7 3 32.5
3. Braunschweig FFC 14 62 2145 34.6 82 1.3 3 32.3
4. Dresden Monarchs 14 43 1662 38.7 222 5.2 3 32.1
5. Berlin Adler 15 51 1736 34.0 90 1.8 2 31.5
6. Munich Cowboys 15 43 1519 35.3 150 3.5 1 31.4
7. Duesseldorf Panther 16 55 1892 34.4 190 3.5 0 30.9
8. Moenchengl.Mavericks 16 61 2026 33.2 167 2.7 0 30.5
9. Stuttgart Scorpions 14 43 1551 36.1 168 3.9 4 30.3
10. Schw.Hall Unicorns 16 21 742 35.3 50 2.4 3 30.1
11. Marburg Mercenaries 14 32 1015 31.7 161 5.0 0 26.7
12. Saarland Hurricanes 13 46 1523 33.1 337 7.3 0 25.8
13. Assindia Cardinals 14 75 2223 29.6 411 5.5 1 23.9
14. Plattling Bl.Hawks 11 29 882 30.4 229 7.9 0 22.5
 
KICKOFF COVERAGE G No. Yards Avg. Return TB Net Avg.
1. Dresden Monarchs 14 80 4484 56.0 981 11 41.0
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 107 6098 57.0 1739 7 39.4
3. Braunschweig FFC 14 44 2223 50.5 499 2 38.3
4. Munich Cowboys 15 55 3295 59.9 960 12 38.1
5. Moenchengl.Mavericks 16 85 4770 56.1 1374 9 37.8
6. Wiesbaden Phantoms 13 47 2580 54.9 831 1 36.8
7. Schw.Hall Unicorns 16 127 6625 52.2 1931 8 35.7
8. Berlin Adler 15 73 3297 45.2 781 2 33.9
9. Marburg Mercenaries 14 73 3783 51.8 1320 1 33.5
10. Duesseldorf Panther 16 76 3871 50.9 1276 3 33.4
11. Stuttgart Scorpions 14 66 3206 48.6 1118 0 31.6
12. Saarland Hurricanes 13 42 2097 49.9 728 3 31.2
13. Assindia Cardinals 14 42 2147 51.1 936 0 28.8
14. Plattling Bl.Hawks 11 34 1270 37.4 463 0 23.7
 
FIELD GOALS G Made-Att Pct.
1. Duesseldorf Panther 16 7-7 1.000
2. Stuttgart Scorpions 14 11-13 .846
3. Marburg Mercenaries 14 8-11 .727
4. Dresden Monarchs 14 11-17 .647
5. Moenchengl.Mavericks 16 12-19 .632
6. Schw.Hall Unicorns 16 7-12 .583
7. Kiel Bal.Hurricanes 17 11-20 .550
8. Munich Cowboys 15 9-17 .529
9. Berlin Adler 15 7-14 .500
Assindia Cardinals 14 3-6 .500
Plattling Bl.Hawks 11 1-2 .500
12. Wiesbaden Phantoms 13 3-7 .429
13. Saarland Hurricanes 13 2-7 .286
14. Braunschweig FFC 14 5-18 .278
 
PAT KICKING G Made-Att Pct.
1. Stuttgart Scorpions 14 38-39 .974
2. Berlin Adler 15 48-51 .941
3. Kiel Bal.Hurricanes 17 67-74 .905
4. Dresden Monarchs 14 44-49 .898
5. Marburg Mercenaries 14 42-47 .894
6. Munich Cowboys 15 25-28 .893
7. Wiesbaden Phantoms 13 24-27 .889
8. Duesseldorf Panther 16 45-51 .882
9. Braunschweig FFC 14 25-29 .862
10. Moenchengl.Mavericks 16 39-48 .812
11. Schw.Hall Unicorns 16 82-106 .774
12. Assindia Cardinals 14 11-18 .611
13. Plattling Bl.Hawks 11 8-14 .571
14. Saarland Hurricanes 13 10-19 .526
 
SACKS BY G No. Yards
1. Kiel Bal.Hurricanes 17 39 251
2. Marburg Mercenaries 14 31 232
3. Moenchengl.Mavericks 16 30 213
4. Schw.Hall Unicorns 16 28 196
5. Munich Cowboys 15 26 200
Duesseldorf Panther 16 26 169
7. Braunschweig FFC 14 25 141
8. Dresden Monarchs 14 24 135
9. Berlin Adler 15 21 169
10. Wiesbaden Phantoms 13 17 117
Stuttgart Scorpions 14 17 112
12. Assindia Cardinals 14 16 126
13. Saarland Hurricanes 13 15 70
14. Plattling Bl.Hawks 11 14 108
 
SACKS AGAINST G No. Yards
1. Berlin Adler 15 13 84
2. Stuttgart Scorpions 14 16 76
3. Schw.Hall Unicorns 16 17 138
Dresden Monarchs 14 17 156
5. Kiel Bal.Hurricanes 17 18 105
6. Wiesbaden Phantoms 13 19 114
7. Moenchengl.Mavericks 16 23 135
8. Marburg Mercenaries 14 24 184
9. Saarland Hurricanes 13 27 187
10. Braunschweig FFC 14 29 208
11. Assindia Cardinals 14 30 201
Munich Cowboys 15 30 204
Plattling Bl.Hawks 11 30 262
14. Duesseldorf Panther 16 36 185
 
FIRST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Schw.Hall Unicorns 16 104 226 40 370 23.1
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 119 175 22 316 18.6
3. Moenchengl.Mavericks 16 123 108 19 250 15.6
4. Duesseldorf Panther 16 101 123 25 249 15.6
5. Stuttgart Scorpions 14 132 72 23 227 16.2
6. Marburg Mercenaries 14 105 95 21 221 15.8
7. Dresden Monarchs 14 122 68 28 218 15.6
8. Berlin Adler 15 99 88 30 217 14.5
9. Munich Cowboys 15 105 86 23 214 14.3
10. Wiesbaden Phantoms 13 74 86 26 186 14.3
11. Braunschweig FFC 14 62 79 18 159 11.4
12. Plattling Bl.Hawks 11 29 105 24 158 14.4
13. Assindia Cardinals 14 77 50 27 154 11.0
14. Saarland Hurricanes 13 54 74 22 150 11.5
 
OPPONENT 1ST DOWNS G Rush Pass Pen Total Avg/G
1. Dresden Monarchs 14 66 81 24 171 12.2
2. Marburg Mercenaries 14 54 112 20 186 13.3
3. Saarland Hurricanes 13 91 89 11 191 14.7
4. Moenchengl.Mavericks 16 84 82 32 198 12.4
5. Plattling Bl.Hawks 11 105 79 21 205 18.6
6. Braunschweig FFC 14 94 86 27 207 14.8
7. Munich Cowboys 15 87 104 22 213 14.2
8. Kiel Bal.Hurricanes 17 104 98 31 233 13.7
9. Berlin Adler 15 89 120 27 236 15.7
10. Stuttgart Scorpions 14 87 116 35 238 17.0
11. Wiesbaden Phantoms 13 93 122 28 243 18.7
12. Assindia Cardinals 14 140 86 19 245 17.5
13. Schw.Hall Unicorns 16 91 145 25 261 16.3
14. Duesseldorf Panther 16 121 115 26 262 16.4
 
3RD-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Schw.Hall Unicorns 16 81 151 53.6
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 64 136 47.1
3. Marburg Mercenaries 14 53 120 44.2
4. Duesseldorf Panther 16 67 159 42.1
5. Stuttgart Scorpions 14 63 162 38.9
6. Berlin Adler 15 56 153 36.6
7. Dresden Monarchs 14 48 134 35.8
8. Saarland Hurricanes 13 48 138 34.8
9. Plattling Bl.Hawks 11 44 130 33.8
10. Moenchengl.Mavericks 16 56 168 33.3
11. Wiesbaden Phantoms 13 45 140 32.1
12. Assindia Cardinals 14 55 176 31.2
13. Munich Cowboys 15 47 163 28.8
14. Braunschweig FFC 14 40 165 24.2
 
OPP 3RD-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. Kiel Bal.Hurricanes 17 54 177 30.5
2. Moenchengl.Mavericks 16 60 186 32.3
3. Marburg Mercenaries 14 43 129 33.3
Dresden Monarchs 14 52 156 33.3
5. Munich Cowboys 15 56 166 33.7
6. Braunschweig FFC 14 52 153 34.0
7. Assindia Cardinals 14 41 117 35.0
8. Stuttgart Scorpions 14 50 134 37.3
9. Duesseldorf Panther 16 64 169 37.9
10. Berlin Adler 15 68 174 39.1
11. Schw.Hall Unicorns 16 75 189 39.7
12. Plattling Bl.Hawks 11 30 71 42.3
13. Wiesbaden Phantoms 13 67 154 43.5
14. Saarland Hurricanes 13 55 120 45.8
 
4TH-DOWN CONVERSIONS G Conv. Att. Pct.
1. Schw.Hall Unicorns 16 19 29 65.5
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 5 8 62.5
3. Stuttgart Scorpions 14 19 36 52.8
4. Braunschweig FFC 14 16 32 50.0
5. Moenchengl.Mavericks 16 11 25 44.0
6. Saarland Hurricanes 13 9 22 40.9
7. Duesseldorf Panther 16 10 25 40.0
8. Berlin Adler 15 8 21 38.1
9. Plattling Bl.Hawks 11 15 47 31.9
10. Munich Cowboys 15 11 35 31.4
11. Assindia Cardinals 14 9 29 31.0
12. Wiesbaden Phantoms 13 10 33 30.3
13. Dresden Monarchs 14 5 18 27.8
14. Marburg Mercenaries 14 4 15 26.7
 
OPP 4TH-DN CONVERT G Conv. Att. Pct.
1. Moenchengl.Mavericks 16 6 28 21.4
2. Braunschweig FFC 14 5 17 29.4
Munich Cowboys 15 10 34 29.4
4. Dresden Monarchs 14 6 19 31.6
5. Marburg Mercenaries 14 10 29 34.5
6. Schw.Hall Unicorns 16 18 47 38.3
7. Duesseldorf Panther 16 11 27 40.7
8. Stuttgart Scorpions 14 12 29 41.4
9. Saarland Hurricanes 13 12 26 46.2
10. Kiel Bal.Hurricanes 17 14 30 46.7
11. Berlin Adler 15 13 26 50.0
12. Assindia Cardinals 14 12 23 52.2
13. Wiesbaden Phantoms 13 14 26 53.8
14. Plattling Bl.Hawks 11 8 14 57.1
 
PENALTIES G No. Yards Avg/G
1. Saarland Hurricanes 13 80 599 46.1
2. Munich Cowboys 15 84 719 47.9
3. Marburg Mercenaries 14 82 763 54.5
4. Plattling Bl.Hawks 11 75 604 54.9
5. Schw.Hall Unicorns 16 107 892 55.8
6. Duesseldorf Panther 16 109 954 59.6
7. Dresden Monarchs 14 96 922 65.9
8. Assindia Cardinals 14 110 928 66.3
9. Berlin Adler 15 108 1011 67.4
10. Stuttgart Scorpions 14 116 1068 76.3
11. Wiesbaden Phantoms 13 112 1014 78.0
12. Braunschweig FFC 14 126 1093 78.1
13. Moenchengl.Mavericks 16 149 1284 80.2
14. Kiel Bal.Hurricanes 17 136 1375 80.9
 
OPPONENT PENALTIES G No. Yards Avg/G
1. Plattling Bl.Hawks 11 90 936 85.1
2. Assindia Cardinals 14 124 1095 78.2
3. Berlin Adler 15 127 1153 76.9
4. Duesseldorf Panther 16 135 1195 74.7
5. Wiesbaden Phantoms 13 105 904 69.5
6. Dresden Monarchs 14 115 954 68.1
7. Munich Cowboys 15 112 988 65.9
8. Braunschweig FFC 14 97 866 61.9
9. Saarland Hurricanes 13 92 786 60.5
10. Stuttgart Scorpions 14 88 831 59.4
11. Schw.Hall Unicorns 16 111 925 57.8
12. Moenchengl.Mavericks 16 104 915 57.2
13. Marburg Mercenaries 14 83 769 54.9
14. Kiel Bal.Hurricanes 17 107 909 53.5
 
TIME OF POSSESSION G Poss. Time Avg/G
1. Stuttgart Scorpions 14 334:17 23:52
2. Assindia Cardinals 14 331:36 23:41
3. Plattling Bl.Hawks 11 259:00 23:32
4. Dresden Monarchs 14 312:31 22:19
5. Braunschweig FFC 14 310:33 22:10
6. Duesseldorf Panther 16 332:06 20:45
7. Schw.Hall Unicorns 16 322:12 20:08
8. Kiel Bal.Hurricanes 17 333:47 19:38
9. Moenchengl.Mavericks 16 309:15 19:19
10. Berlin Adler 15 283:16 18:53
11. Wiesbaden Phantoms 13 241:11 18:33
12. Munich Cowboys 15 261:58 17:27
13. Marburg Mercenaries 14 242:43 17:20
14. Saarland Hurricanes 13 122:18 9:24
 
Gained Lost
TURNOVER MARGIN G Fumb Int Total Fumb Int Total Margin Per/G
1. Schw.Hall Unicorns 16 13 27 40 12 5 17 +23 1.44
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 7 21 28 7 12 19 +9 0.53
3. Marburg Mercenaries 14 10 16 26 10 10 20 +6 0.43
4. Berlin Adler 15 14 14 28 10 13 23 +5 0.33
5. Moenchengl.Mavericks 16 11 16 27 13 9 22 +5 0.31
6. Saarland Hurricanes 13 11 12 23 10 9 19 +4 0.31
7. Dresden Monarchs 14 10 14 24 12 8 20 +4 0.29
Stuttgart Scorpions 14 9 16 25 10 11 21 +4 0.29
9. Duesseldorf Panther 16 11 16 27 10 20 30 -3 -0.19
10. Assindia Cardinals 14 10 18 28 13 23 36 -8 -0.57
11. Munich Cowboys 15 11 14 25 9 25 34 -9 -0.60
12. Wiesbaden Phantoms 13 8 8 16 9 15 24 -8 -0.62
13. Braunschweig FFC 14 12 9 21 9 22 31 -10 -0.71
14. Plattling Bl.Hawks 11 8 2 10 11 21 32 -22 -2.00
 
Red Zone Touchdowns Field Goals Lost possession
RED ZONE OFFENSE G Scores-Chances  Pct. TDs Rush-Pass Made-Att Fumb Int. Downs Other
1. Saarland Hurricanes 13 14-15 93.3 14 5-9 0-1 0 0 0 0
2. Marburg Mercenaries 14 27-31 87.1 23 11-12 4-6 1 0 1 0
3. Schw.Hall Unicorns 16 64-74 86.5 57 31-26 7-11 2 1 2 1
4. Kiel Bal.Hurricanes 17 44-53 83.0 38 13-25 6-9 1 2 1 2
5. Stuttgart Scorpions 14 38-47 80.9 27 20-7 11-13 0 3 4 0
6. Moenchengl.Mavericks 16 34-43 79.1 28 18-10 6-10 0 1 3 1
7. Berlin Adler 15 31-40 77.5 26 20-6 5-10 1 0 3 0
8. Duesseldorf Panther 16 32-42 76.2 26 15-11 6-6 3 4 1 2
9. Dresden Monarchs 14 40-54 74.1 32 23-9 8-12 3 0 5 2
10. Wiesbaden Phantoms 13 25-35 71.4 22 8-14 3-5 1 2 3 2
11. Plattling Bl.Hawks 11 14-20 70.0 13 0-13 1-1 2 1 3 0
12. Munich Cowboys 15 26-41 63.4 22 12-10 4-6 3 5 5 0
13. Braunschweig FFC 14 23-37 62.2 19 5-14 4-13 0 3 2 0
14. Assindia Cardinals 14 14-25 56.0 11 6-5 3-5 2 3 4 0
 
Red Zone Touchdowns Field Goals Lost possession
RED ZONE DEFENSE G Scores-Chances  Pct. TDs Rush-Pass Made-Att Fumb Int. Downs Other
1. Dresden Monarchs 14 19-29 65.5 16 8-8 3-5 2 3 2 1
2. Kiel Bal.Hurricanes 17 21-32 65.6 19 12-7 2-5 1 4 3 0
3. Duesseldorf Panther 16 31-47 66.0 23 9-14 8-14 2 2 6 0
4. Marburg Mercenaries 14 16-24 66.7 15 8-7 1-2 3 0 3 1
5. Berlin Adler 15 27-39 69.2 23 12-11 4-12 2 0 1 1
6. Moenchengl.Mavericks 16 25-34 73.5 22 13-9 3-6 1 3 2 0
7. Schw.Hall Unicorns 16 35-46 76.1 32 13-19 3-3 1 2 6 2
8. Braunschweig FFC 14 37-48 77.1 25 16-9 12-17 2 0 3 1
9. Assindia Cardinals 14 50-64 78.1 44 26-18 6-9 2 5 3 1
10. Stuttgart Scorpions 14 44-53 83.0 38 17-21 6-8 1 3 2 1
11. Plattling Bl.Hawks 11 54-64 84.4 50 31-19 4-8 2 1 2 1
12. Wiesbaden Phantoms 13 31-36 86.1 26 9-17 5-7 0 1 1 1
13. Munich Cowboys 15 25-29 86.2 17 9-8 8-9 0 1 2 0
14. Saarland Hurricanes 13 11-12 91.7 8 4-4 3-3 0 0 1 0
 
ON-SIDE KICKS BY G On-side Pct.
1. Schw.Hall Unicorns 16 3-3 100.0
Braunschweig FFC 14 2-2 100.0
Stuttgart Scorpions 14 1-1 100.0
4. Moenchengl.Mavericks 16 1-2 50.0
5. Munich Cowboys 15 1-4 25.0
6. Berlin Adler 15 0-3 0.0
Plattling Bl.Hawks 11 0-1 0.0
Wiesbaden Phantoms 13 0-1 0.0
Saarland Hurricanes 13 0-1 0.0
Assindia Cardinals 14 0-0 0.0
Marburg Mercenaries 14 0-0 0.0
Duesseldorf Panther 16 0-0 0.0
Kiel Bal.Hurricanes 17 0-0 0.0
Dresden Monarchs 14 0-0 0.0
 
ON-SIDE KICKS AGAINST G On-side Pct.
1. Moenchengl.Mavericks 16 0-1 0.0
Assindia Cardinals 14 0-1 0.0
Duesseldorf Panther 16 0-0 0.0
Munich Cowboys 15 0-0 0.0
Plattling Bl.Hawks 11 0-0 0.0
Braunschweig FFC 14 0-0 0.0
Wiesbaden Phantoms 13 0-0 0.0
8. Schw.Hall Unicorns 16 1-6 16.7
9. Saarland Hurricanes 13 1-2 50.0
Stuttgart Scorpions 14 1-2 50.0
Marburg Mercenaries 14 1-2 50.0
12. Kiel Bal.Hurricanes 17 2-2 100.0
Berlin Adler 15 1-1 100.0
Dresden Monarchs 14 1-1 100.0
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Assindia Cardinals 7-5550 793   7-7831 1119   0-0 0   14-13381 956
Berlin Adler 7-6652 950   8-15045 1881   0-0 0   15-21697 1446
Braunschweig FFC 7-24201 3457   7-11756 1679   0-0 0   14-35957 2568
Dresden Monarchs 7-16080 2297   7-9552 1365   0-0 0   14-25632 1831
Duesseldorf Panther 7-15022 2146   9-21341 2371   0-0 0   16-36363 2273
Kiel Bal.Hurricanes 8-17479 2185   7-16194 2313   2-12411 6206   17-46084 2711
Marburg Mercenaries 7-4865 695   7-4958 708   0-0 0   14-9823 702
Moenchengl.Mavericks 8-13174 1647   7-12510 1787   1-700 700   16-26384 1649
Munich Cowboys 7-5135 734   8-7166 896   0-0 0   15-12301 820
Plattling Bl.Hawks 7-2483 355   4-3398 850   0-0 0   11-5881 535
Saarland Hurricanes 6-1609 268   7-4164 595   0-0 0   13-5773 444
Schw.Hall Unicorns 9-12925 1436   6-4062 677   1-11711 11711   16-28698 1794
Stuttgart Scorpions 6-5053 842   8-9176 1147   0-0 0   14-14229 1016
Wiesbaden Phantoms 6-4250 708   7-7325 1046   0-0 0   13-11575 890
Totals 99-134478 1358   99-134478 1358   4-24822 6206   202-293778 1454  
 

 

Individual Statistics

 

RUSHING G Att. Yards Avg. TD Long Avg/G
1. J.Clark-MM 12 234 1641 7.0 17 55 136.8
2. M.Andrew-KBH 17 290 1990 6.9 19 80 117.1
3. L.Croom-DM 13 233 1506 6.5 13 62 115.8
4. R.Kinlaw-MGM 13 199 1124 5.6 9 48 86.5
5. P.Geiger-SS 13 206 1024 5.0 7 29 78.8
6. S.Coles-DP 14 204 1032 5.1 8 80 73.7
7. T.Cooper-BA 15 190 1091 5.7 13 74 72.7
8. J.Malone-AC 14 215 894 4.2 7 65 63.9
9. J.Morris-MC 14 162 875 5.4 8 40 62.5
10. L.Wetzel-DM 10 77 589 7.6 8 40 58.9
 
PASSING AVG/GAME G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Avg/G
1. A.Boehme-SHU 16 315 - 451 - 3 69.8 4965 59 98 310.3
2. J.Welsh-KBH 17 247 - 363 - 10 68.0 3870 53 81 227.6
3. A.Hazel-PBH 10 202 - 370 - 11 54.6 1895 20 46 189.5
4. J.Ullrich-MM 13 188 - 298 - 9 63.1 2457 25 76 189.0
5. R.Demers-DP 16 196 - 351 - 15 55.8 2970 28 81 185.6
6. C.Toon-BA 15 191 - 342 - 12 55.8 2533 23 80 168.9
7. D.Polk-SS 14 140 - 293 - 10 47.8 2043 18 64 145.9
8. C.Clancy-MGM 14 136 - 276 - 5 49.3 1746 15 80 124.7
9. G.Lautenschl.-MC 15 157 - 332 - 25 47.3 1764 15 50 117.6
10. D.Zimmermann-BL 9 99 - 205 - 7 48.3 1037 11 97 115.2
 
PASS EFFICIENCY G Comp-Att-Int Pct. Yards TD Long Effic.
1. A.Boehme-SHU 16 315 - 451 - 3 69.8 4965 59 98 204.2
2. J.Welsh-KBH 17 247 - 363 - 10 68.0 3870 53 81 200.3
3. J.Ullrich-MM 13 188 - 298 - 9 63.1 2457 25 76 154.0
4. F.Schorn-MGM 15 66 - 114 - 3 57.9 948 9 97 148.5
5. R.Demers-DP 16 196 - 351 - 15 55.8 2970 28 81 144.7
6. C.Toon-BA 15 191 - 342 - 12 55.8 2533 23 80 133.2
7. M.Ehrenfried-SHU 14 36 - 67 - 2 53.7 428 5 67 126.0
8. M.Markgraf-WP 12 43 - 80 - 2 53.8 564 3 63 120.3
9. D.Polk-SS 14 140 - 293 - 10 47.8 2043 18 64 119.8
10. E.Seidel-DM 13 43 - 82 - 3 52.4 477 6 65 118.1
 
RECEPTIONS/GAME G Rec. Yards TD Long Avg/C Avg/G Rec/G
1. A.Blakley-PBH 11 99 1165 10 52 11.8 105.9 9.0
2. D.Haegel-PBH 11 84 595 5 40 7.1 54.1 7.6
3. J.Joslin-SHU 16 86 1790 25 98 20.8 111.9 5.4
4. A.Love-KBH 15 73 1248 22 68 17.1 83.2 4.9
5. C.Bollmann-BL 13 53 650 9 43 12.3 50.0 4.1
6. J.Dohrendorf-KBH 17 67 1291 15 81 19.3 75.9 3.9
7. N.Roemer-DP 16 62 1126 14 73 18.2 70.4 3.9
8. D.Voehringer-BA 11 42 548 4 44 13.0 49.8 3.8
9. J.Brenner-SHU 13 48 706 6 54 14.7 54.3 3.7
10. F.Brenner-SHU 14 50 812 13 62 16.2 58.0 3.6
 
RECEIVE YDS/GAME G Rec. Yards TD Long Rec/G Avg/C Avg/G
1. J.Joslin-SHU 16 86 1790 25 98 5.4 20.8 111.9
2. A.Blakley-PBH 11 99 1165 10 52 9.0 11.8 105.9
3. A.Love-KBH 15 73 1248 22 68 4.9 17.1 83.2
4. J.Dohrendorf-KBH 17 67 1291 15 81 3.9 19.3 75.9
5. N.Roemer-DP 16 62 1126 14 73 3.9 18.2 70.4
6. F.Brenner-SHU 14 50 812 13 62 3.6 16.2 58.0
7. J.Brenner-SHU 13 48 706 6 54 3.7 14.7 54.3
8. D.Haegel-PBH 11 84 595 5 40 7.6 7.1 54.1
9. F.Weigel-SS 14 45 739 10 57 3.2 16.4 52.8
10. C.Bollmann-BL 13 53 650 9 43 4.1 12.3 50.0
 
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Plays Total Yds/G
1. A.Boehme-SHU 16 375 4965 526 5340 333.8
2. J.Welsh-KBH 17 39 3870 401 3909 229.9
3. R.Demers-DP 16 112 2970 419 3082 192.6
4. C.Toon-BA 15 240 2533 424 2773 184.9
5. D.Polk-SS 14 455 2043 431 2498 178.4
6. J.Ullrich-MM 13 -153 2457 335 2304 177.2
7. A.Hazel-PBH 10 -124 1895 411 1771 177.1
8. J.Clark-MM 12 1641 0 234 1641 136.8
9. C.Clancy-MGM 14 115 1746 326 1861 132.9
10. K.Bruengel-WP 13 411 1269 308 1680 129.2
 
SCORING G TD FG XPT 2XP Pts Pts/G
1. J.Dohrendorf-KBH 17 15 11 66 2 191 11.2
2. J.Joslin-SHU 16 25 0 0 2 152 9.5
3. D.Thornhill-SHU 13 19 0 0 2 116 8.9
4. A.Love-KBH 15 22 0 0 0 132 8.8
5. J.Clark-MM 12 17 0 0 0 102 8.5
6. L.Croom-DM 13 16 0 0 0 96 7.4
7. T.Cooper-BA 15 18 0 0 2 110 7.3
8. J.Hilgenfeldt-DM 14 11 4 16 0 94 6.7
9. M.Andrew-KBH 17 19 0 0 0 114 6.7
10. A.Blakley-PBH 11 11 0 0 6 72 6.5
 
SCORING (TDs) G TD Rush Pass Ret. PAT Pts Pts/G
1. J.Joslin-SHU 16 25 0 25 0 1 152 9.5
2. D.Thornhill-SHU 13 19 16 2 1 1 116 8.9
3. A.Love-KBH 15 22 0 22 0 0 132 8.8
4. J.Clark-MM 12 17 17 0 0 0 102 8.5
5. L.Croom-DM 13 16 13 0 3 0 96 7.4
6. T.Cooper-BA 15 18 13 5 0 1 110 7.3
7. M.Andrew-KBH 17 19 19 0 0 0 114 6.7
8. A.Blakley-PBH 11 11 0 10 1 3 72 6.5
9. F.Brenner-SHU 14 13 0 13 0 0 78 5.6
10. J.Dohrendorf-KBH 17 15 0 15 0 1 92 5.4
 
SCORING (KICK) G PATs FGs Pts Pts/G
1. C.Devincentis-SHU 15 73-94 6-11 91 6.1
2. J.Dohrendorf-KBH 17 66-72 11-19 99 5.8
3. S.Wurster-SS 14 38-39 11-13 71 5.1
4. P.Mueller-MM 13 42-47 7-10 63 4.8
5. M.de Haer-DP 16 45-51 7-7 66 4.1
6. D.Lange-MGM 11 23-25 7-13 44 4.0
7. H.Hempel-DM 13 28-31 7-10 49 3.8
8. D.Gabriel-MC 13 19-22 8-16 43 3.3
9. J.Sterz-BA 12 22-25 5-10 37 3.1
10. T.Goebel-BL 13 24-28 5-17 39 3.0
 
PUNT RETURN AVG G No. Yards TD Long Avg.
 
KICK RETURN AVG G No. Yards TD Long Avg.
1. M.Duft-WP 12 26 539 0 51 20.7
2. T.Brown-SH 12 27 488 0 34 18.1
 
ALL PURPOSE G Rush Rcv PR KR Yards Yards/G
1. L.Croom-DM 13 1506 49 104 567 2226 171.2
2. J.Clark-MM 12 1641 49 6 355 2051 170.9
3. A.Blakley-PBH 11 3 1165 68 274 1510 137.3
4. T.Cooper-BA 15 1091 528 151 240 2010 134.0
5. J.Joslin-SHU 16 62 1790 52 216 2120 132.5
6. M.Andrew-KBH 17 1990 243 0 0 2233 131.4
7. J.Malone-AC 14 894 302 0 439 1635 116.8
8. A.Love-KBH 15 -12 1248 64 219 1519 101.3
9. J.Morris-MC 14 875 163 0 344 1382 98.7
10. L.Lee-AC 13 100 567 55 538 1260 96.9
 
PUNTING G No. Yards Long Avg.
1. K.Bruengel-WP 13 45 1842 64 40.9
2. J.Hilgenfeldt-DM 14 40 1632 59 40.8
3. S.Wurster-SS 14 43 1551 53 36.1
4. P.Finke-BL 14 60 2145 66 35.8
5. T.Gross-KBH 17 35 1236 60 35.3
6. M.de Haer-DP 16 51 1779 58 34.9
7. S.Karl-BA 15 51 1736 59 34.0
8. N.Paasch-AC 9 51 1579 51 31.0
 
FIELD GOALS G Made Att. Pct. Made/G
1. S.Wurster-SS 14 11 13 84.6 0.79
2. J.Dohrendorf-KBH 17 11 19 57.9 0.65
3. D.Lange-MGM 11 7 13 53.8 0.64
4. D.Gabriel-MC 13 8 16 50.0 0.62
5. H.Hempel-DM 13 7 10 70.0 0.54
P.Mueller-MM 13 7 10 70.0 0.54
7. M.de Haer-DP 16 7 7 100.0 0.44
8. J.Sterz-BA 12 5 10 50.0 0.42
9. C.Devincentis-SHU 15 6 11 54.5 0.40
10. T.Goebel-BL 13 5 17 29.4 0.38
 
FIELD GOAL PCT G Made Att. Long Pct.
 
PAT KICKING PCT G Made Att. Pct.
1. S.Wurster-SS 14 38 39 97.4
2. J.Dohrendorf-KBH 17 66 72 91.7
3. H.Hempel-DM 13 28 31 90.3
4. P.Mueller-MM 13 42 47 89.4
5. M.de Haer-DP 16 45 51 88.2
6. T.Goebel-BL 13 24 28 85.7
7. C.Devincentis-SHU 15 73 94 77.7
 

TACKLES (All positions) G Pos. Solo Ast. Total Avg/G Sacks
1. K.Homri-BL 14 LB 76 54 130 9.3 6
2. J.Scott-SS 14 LB 86 34 120 8.6 5
3. A.Goloboski-MGM 14 LB 52 66 118 8.4 5
4. T.Cornett-MM 11 63 23 86 7.8 3
5. S.Brenner-SHU 14 LB 51 47 98 7.0 0
H.Voss-SH 12 SS 42 42 84 7.0 2
7. D.Dixon-DP 15 43 59 102 6.8 2
8. H.Dierolf-SHU 15 LB 56 38 94 6.3 4
9. M.Gardier-BA 13 45 33 78 6.0 3
10. An.Schreiner-PBH 11 49 15 64 5.8 1
11. F.Klaas-WP 12 46 23 69 5.8 1
12. D.Emmanuel-PBH 11 51 12 63 5.7 4
13. B.Vogt-DM 14 LB 40 40 80 5.7 2
L.Kern-MC 14 LB 41 39 80 5.7 3
15. M.Senem-MGM 15 LB 40 45 85 5.7 8
X.Andre-SH 12 DB 39 29 68 5.7 1
17. J.Wiedemann-WP 12 36 31 67 5.6 0
18. S.Nzeocha-DP 16 57 32 89 5.6 2
19. D.Kuehn-AC 13 LB 26 46 72 5.5 2
20. C.Szepat-SH 11 LB 33 27 60 5.5 4
21. E.Evwaraye-KBH 16 LB 52 35 87 5.4 1
22. S.Smith-AC 9 28 20 48 5.3 1
23. A.Langebartels-MC 13 LB 33 36 69 5.3 2
24. P.v.Rymon-Lip.-BA 15 LB 41 37 78 5.2 1
25. R.Baunacke-KBH 17 LB 51 36 87 5.1 10
26. P.Finke-BL 14 DL 43 26 69 4.9 9
27. C.Petersen-BL 14 DB 46 22 68 4.9 0
28. T.Felgentreu-BA 12 27 31 58 4.8 0
29. M.Nowak-BA 14 LB 35 31 66 4.7 5
30. F.Emslander-BA 12 LB 34 22 56 4.7 7
31. C.Graf-DM 11 DB 28 23 51 4.6 1
32. G.Kalus-SS 13 DB 45 15 60 4.6 0
33. D.Letkemann-DP 16 38 33 71 4.4 2
34. O.Metzger-SS 12 LB 38 15 53 4.4 2
35. C.Cauvet-AC 13 DL 35 22 57 4.4 8
36. J.Mellerke-DM 11 LB 29 19 48 4.4 5
37. J.Yock-MM 12 32 19 51 4.2 0
38. J.Henderson-BL 14 DB 31 28 59 4.2 0
39. N.Mokwena-BL 11 DL 22 24 46 4.2 4
40. B.Michitti-SHU 16 LB 43 23 66 4.1 0
F.Horn-KBH 16 DB 36 30 66 4.1 0
42. D.Wallen-DP 10 21 20 41 4.1 0
43. S.Lau-MM 13 36 17 53 4.1 2
44. M.Scherenberg-MGM 15 DB 32 28 60 4.0 0
45. J.Dirting-AC 11 DB 28 15 43 3.9 0
46. R.Barragan-SH 9 DL 20 15 35 3.9 2
47. T.Rauch-SHU 16 DE 33 29 62 3.9 12
48. C.Morris-PBH 11 21 21 42 3.8 2
49. S.Karl-BA 15 DB 36 21 57 3.8 0
P.Mayer-DP 15 36 21 57 3.8 12
 
SACKS G Pos. Solo Ast. Yards Total Avg/G
1. T.Rauch-SHU 16 DE 7 5 69 12 0.75
2. P.Mayer-DP 15 7 5 72 12 0.80
3. R.Baunacke-KBH 17 LB 5 4 43 10 0.59
4. C.Mohr-MGM 14 DE 6 3 31 9 0.64
P.Finke-BL 14 DL 7 1 47 9 0.64
6. M.Senem-MGM 15 LB 6 2 46 8 0.53
7. C.Cauvet-AC 13 DL 6 2 67 8 0.62
8. R.Gordzielik-MM 12 3 5 34 8 0.67
9. T.Unger-MC 15 DL 7 1 76 8 0.53
10. D.Ford-KBH 13 4 2 43 8 0.62
11. F.Emslander-BA 12 LB 4 3 46 7 0.58
12. C.Rieck-KBH 16 DL 6 1 51 7 0.44
13. J.Thiel-MM 12 3 2 19 6 0.50
14. M.Wild-MC 14 DL 5 1 41 6 0.43
15. P.Nishizaki-SHU 16 DT 2 4 23 6 0.38
16. K.Homri-BL 14 LB 5 1 28 6 0.43
17. M.Misic-WP 13 4 1 26 6 0.46
18. M.Nowak-BA 14 LB 4 1 53 5 0.36
J.Scott-SS 14 LB 5 0 25 5 0.36
20. J.Mellerke-DM 11 LB 4 1 31 5 0.45
 
TACKLES FOR LOSS G Pos. Solo Ast. Yards Total Avg/G
1. P.Mayer-DP 15 13 10 92 23 1.53
2. T.Rauch-SHU 16 DE 13 10 100 23 1.44
3. M.Senem-MGM 15 LB 11 7 69 18 1.20
4. N.Mokwena-BL 11 DL 9 9 41 18 1.64
5. L.Mueller-DP 16 15 3 51 18 1.12
6. T.Unger-MC 15 DL 12 5 109 17 1.13
7. A.Goloboski-MGM 14 LB 13 4 67 17 1.21
8. K.Homri-BL 14 LB 11 5 52 16 1.14
C.Mohr-MGM 14 DE 11 5 50 16 1.14
P.Finke-BL 14 DL 12 4 77 16 1.14
11. S.Nzeocha-DP 16 13 3 50 16 1.00
C.Rieck-KBH 16 DL 13 3 82 16 1.00
13. M.Wild-MC 14 DL 11 5 68 16 1.14
14. D.Emmanuel-PBH 11 15 0 73 15 1.36
15. M.Misic-WP 13 8 7 46 15 1.15
C.Cauvet-AC 13 DL 12 3 86 15 1.15
17. R.Baunacke-KBH 17 LB 9 6 56 15 0.88
18. T.Cornett-MM 11 10 4 27 14 1.27
19. J.Huke-KBH 17 LB 7 7 33 14 0.82
20. L.Kern-MC 14 LB 7 7 36 14 1.00
 
PASSES DEFENDED G BrUp Int. Total Avg/G
1. S.Smith-AC 9 8 6 14 1.56
2. B.Michitti-SHU 16 9 10 19 1.19
3. O.Radke-SHU 11 6 3 9 0.82
4. P.Kalisch-DP 16 8 5 13 0.81
5. P.Motzki-SH 9 6 1 7 0.78
6. S.Karl-BA 15 6 4 10 0.67
7. L.Teuber-KBH 17 5 6 11 0.65
8. C.Graw-MM 11 5 2 7 0.64
9. G.Kalus-SS 13 5 3 8 0.62
D.Nurse-MC 13 5 3 8 0.62
11. D.Seiffer-SHU 15 8 1 9 0.60
M.Schorr-SHU 10 5 1 6 0.60
H.Dierolf-SHU 15 7 2 9 0.60
14. J.Yock-MM 12 6 1 7 0.58
15. T.Weiss-SHU 16 6 3 9 0.56
16. H.Stecher-SS 11 2 4 6 0.55
T.Cornett-MM 11 4 2 6 0.55
18. M.Eck-KBH 15 5 3 8 0.53
19. F.Horn-KBH 16 5 3 8 0.50
N.Goehner-SS 12 2 4 6 0.50
 
INTERCEPTIONS G No. Yards TD Long Avg/G
1. S.Smith-AC 9 6 56 0 47 0.67
2. B.Michitti-SHU 16 10 141 1 86 0.62
3. H.Stecher-SS 11 4 54 0 23 0.36
4. L.Teuber-KBH 17 6 52 0 38 0.35
5. N.Goehner-SS 12 4 5 0 5 0.33
L.Greene-MGM 12 4 0 0 0 0.33
7. P.Kalisch-DP 16 5 34 0 34 0.31
8. L.Lee-AC 13 4 0 0 0 0.31
9. S.Seidel-MC 10 3 45 0 25 0.30
10. B.Vogt-DM 14 4 130 1 97 0.29
 
FUMBLES FORCED G No. Avg/G
1. J.Scott-SS 14 4 0.29
2. T.Rauch-SHU 16 4 0.25
3. C.Cauvet-AC 13 3 0.23
4. S.Smith-AC 9 2 0.22
5. P.Finke-BL 14 3 0.21
6. B.Sheppard-MM 10 2 0.20
7. B.Neuger-MC 11 2 0.18
C.Szepat-SH 11 2 0.18
9. O.Metzger-SS 12 2 0.17
H.Voss-SH 12 2 0.17
 
FUMBLES RECOVERED G No. Avg/G
1. D.Schwarz-WP 9 3 0.33
2. H.Voss-SH 12 3 0.25
3. Marcu.Donner-DM 13 3 0.23
4. M.Golab-AC 9 2 0.22
5. C.Niepagen-BA 14 3 0.21
F.Wunderlich-MC 14 3 0.21
K.Homri-BL 14 3 0.21
A.Goloboski-MGM 14 3 0.21
9. B.Sheppard-MM 10 2 0.20
A.Strassner-PBH 10 2 0.20